S. Tolga Aydog Doktor

1989 yilinda Hacettepe Üniversitesi Tip Fakültesinden mezun oldu. 1993 yilinda FTR uzmanligini, 2002 yilinda Spor Hekimligi doktorasini tamamladi. 2013-2104 sezonundan beri doktorlugumuzu yapmaktadir.

E-BÜLTEN